Privacystatement

Bij Via Humana vinden we bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze relaties en van de bezoekers van de website essentieel. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bij Via Humana houden we ons in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Verwerken van persoonsgegevens

Er vindt bij Via Humana geen geautomatiseerde gegevensverwerking plaats. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de uitvaartverzorging of voorbereidende informatie daaromtrent.

Bewaartermijnen

Voor het opvragen, laten wijzigen of laten verwijderen van bij Via Humana bekende persoonsgegevens kunt u contact op nemen met de betreffende uitvaartverzorger of algemeen via info@viahumana.nl, of via de post. Zie hiervoor onze contactpagina. De mogelijkheid tot wijzigen of verwijderen wordt beperkt door de wettelijke eisen die gesteld worden aan de uitvaartverzorgers van Via Humana.

Links naar andere sites

Op de website van Via Humana zijn links naar websites van derden opgenomen. Via Humana draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Beveiligen van persoonsgegevens

De uitvaartverzorgers van Via Humana hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze sturen naar info@viahumana.nl

Bij overlijden

Meld een overlijden direct op 06 132 45 132

Contact

Via Humana Uitvaartverzorging
is 24 uur per dag,
7 dagen per week
bereikbaar op
06 132 45 132

email: uitvaart@viahumana.nl

Postbus 499
8070 AL Nunspeet

Smithstraat 28 Nunspeet

Meer contactinformatie
Keurmerk Eerlijke Uitvaarten
Netwerk
© Via Humana Uitvaartverzorging - Tel. 06 132 45 132 - Postbus 499 - 8070 AL Nunspeet - uitvaart@viahumana.nl